Inwestycje na Mazurach. Sprawdź! - Inwestuj.biz.pl

Co pokazuje rynek...? W co inwestować ?

Akcje WIG / Metale
Fundusze Inwestycyjne / Polisy

 • możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu,
 • wymagana konieczność stałego nazdoru,
 • możliwość poniesienia wysokich strat.
 • brak konieczności nadzoru,
 • niski próg wejścia,
 • wysokie koszty zarządzania,
 • brak gwarancji zysku.

Lokaty / Obligacje skarbowe

 • duże bezpieczeństwo,
 • niskie oprocentowanie,
 • bariery wyjścia.

Wynajem / Obligacje korporacyjne

 • wysokie stopy zwroty,
 • uzyskiwanie dochodu pasywnego,
 • brak konieczności nadzoru,
 • ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji.

Grunty na Mazurach

 • bezpieczeństwo inwestycji,
 • brak kosztów bieżących,
 • bardzo wysokie stopy zwrotu,
 • niewielka ilość gruntów o określonych parametrach.

Grunty krajowe

 • bezpieczeństwo inwestycji,
 • brak kosztów bieżących,
 • niewielkie stopy zwrotu.
parallax background

Chcesz poznać inwestycje, które zarabiają ?


Skontaktuj się z nami