Inwestycja

Ziemia to ograniczony zasób. Cechuje się bezpieczeństwem oraz wysoką stabilnością cen. W czasie, zapewnia wzost wartości oraz działa jako zabezpieczenie przed inflacją.

Model

Zakup dużych areałów ziemi w wyjątkowo atrakcyjnych lokalizacjach. Rozwijanie infrastruktury terenu i oferowanie inwestorom działki w formie zorganizowanych osad.

Lokalizacja

Ziemia na Mazurach posiada największy potencjał wzrostu wartości w Polsce. Tereny w atrakcyjnych rejonach osiągają ceny równe wartości gruntów w aglomeracjach miejskich.

Bezpieczeństwo

Nabycie wyselekcjonowanego gruntu w najlepszej lokalizacji o najwyższym potencjale wzrostu wartości w formie aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Korzyści

Wzrost ceny wynikający z inwestycji w infrastrukturę działek przeprowadzonych w ramach przyjętych wcześniej programów inwestycyjnych.

Koszty

Podstawowym kosztem inwestora jest koszt zakupu wybranej działki. Ewentualne dodatkowe koszty wynikają z przyjętego programu inwestycyjnego.

Osada nad jeziorem Wilkus

 

 

 

 

 

 

Osada Private Yacht Club Darnig

 

 

 

 

 

 

Osada nad jeziorem Mamry

 

 

 

 

 

 

Program Wzrostu Wartości

W naszych osadach realizujemy wybrane inwestycje:   

 • budowa infrastruktury drogowej,
 • budowa przyłącza energetycznego,
 • budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej, 
 • budowa plaży z pomostem i miejscami do cumowania,
 • budowa placu zabaw,
 • budowa ogrodzenia oraz latarni oświetleniowych,
 • budowa altany oraz boisk do gier.

Program Inwestycyjny

W ramach programu zapewniamy:

 • wykonywania prac służących pielęgnacji gruntu,
 • wykonywanie prac koordynacyjnych,
 • udziału w procesie przyszłego zbycia gruntu,
 • zlecenia sprzedaży.

Elementy rozwiązań inwestycyjnych

Na jakość naszych inwestycji wpływa:

 • selekcja wad i ograniczeń,
 • badania geologiczne i cieków wodnych,
 • podaż gruntów na danym terenie,
 • odległość od lustra wody, lasu,
 • odległość od planowanych inwestycji,
 • ograniczenia prawne,
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Poznaj inwestycje, które dają dwucyfrowy zysk w ciągu roku?