Nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości to nie tylko mieszkania na wynajem. Obiekty typu biura, hotele, magazyny lub ziemia też przynoszą zysk, nawet dwucyfrowy. 

Lokaty

Osoby z awersją do ryzyka, które cenią sobie bezpieczeństwo, powinny lokować środki na starej, sprawdzonej lokacie bakowej.

Obligacje

Papiery dłużne skarbowe to bezpieczna, ale mało rentowna inwestycja. Obecnie rynek skupia się wokół obligacji korporacyjnych dających większy zysk.

Fundusze

Dużo marketingu, mało rzetelnych danych. Wysokie prowizje. Bardzo duża różnorodność funduszy utrudnia oceny porównawcze.

Grunty

Decydujemy, czy inwestujemy w ziemię rolną czy w działki budowlane. Znajomość trendów na rynku pozwala na wyjście z dużym zyskiem.

Akcje GPW

Inwestycje w akcje, chociasz pozwalają osiągnąć znaczne zyski, wiążą się z określonym ryzykiem. Jego minimalizacja wymaga dużej wiedzy.

Co pokazuje rynek...

Akcje WIG / Metale

(+) możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu,

(-) wymagana konieczność stałego nazdoru,

(-) możliwość poniesienia wysokich strat.

Fundusze Inwestycyjne / Polisy

(+) brak konieczności nadzoru,

(+) niski próg wejścia,

(-) wysokie koszty zarządzania,

(-) brak gwarancji zysku.

Lokaty / Obligacje skarbowe

(+) duże bezpieczeństwo,

(-) niskie oprocentowanie,

(-) bariery wyjścia.

Wynajem / Obligacje korporacyjne

(+) wysokie stopy zwroty,

(+) uzyskiwanie dochodu pasywnego,

(+) brak konieczności nadzoru,

(-) ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji.

Grunty na Mazurach

(+) bezpieczeństwo inwestycji,

(+) brak kosztów bieżących,

(+) bardzo wysokie stopy zwrotu,

(-) niewielka ilość gruntów o określonych parametrach.

Grunty krajowe

(+) bezpieczeństwo inwestycji,

(+) brak kosztów bieżących,

(-) niewielkie stopy zwrotu.

Chcesz poznać inwestycje, które zarabiają ?